HOME


Zakres usług     
Kompetencje     
Etyka zawodowa     
Wynagrodzenie     


Kontakt
Współpraca


Internetowa Baza Firm Busieness Navigator
 

Wynagrodzenie

Kancelaria stosuje cztery systemy rozliczeń:
  system rozliczeń godzinowych
  wysokość wynagrodzenia określona jest na podstawie liczby przepracowanych godzin
  system wynagrodzenia zryczałtowanego za obsługę prawną
  wysokość wynagrodzenia jest stała i określona stawką miesięczną
  system wynagrodzenia zryczałtowanego za reprezentację przed sądem lub urzędem
  wysokość wynagrodzenia jest stała i określona stawką umowną w zależności od rodzaju sprawy przy wykorzystaniu zasad określonych Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności radców prawnych z dn. 22.11.2015 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 1804 z późniejszymi zmianami Dz. U. z 2016 r. poz. 1667 i Dz. U. z 2017 r. poz. 1799).
  system z premią za sukces (success fee)
  w przypadku niektórych spraw elementem wynagrodzenia może być premia za pozytywny wynik sprawy w postaci z góry określonego ryczałtu lub procentu od uzyskanego sukcesu finansowego

© Justyna Bartz    09-410 Płock, Jana Pawła II 92 m. 2   tel: 606 68 68 64

Uwaga! zmiana adresu Kancelarii Radcy Prawnego Justyna Bartz