HOME


Zakres usług     
Kompetencje     
Etyka zawodowa     
Wynagrodzenie     


Kontakt
Współpraca


Internetowa Baza Firm Busieness Navigator
 

Kompetencje radca prawny Justyna Bartz

Urodzona: 19 stycznia 1969 r. w Gdyni
Miejsce zamieszkania: Płock

Wykształcenie:
  • magister prawa - Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego w 1atach 1987-1992 praca magisterska z dziedziny prawa finansowego
  • egzamin sędziowski w 1996 r. z wynikiem bardzo dobrym,
  • Studia Podyplomowe Prawa Europejskiego dla Sędziów na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie w latach 2003-2004
  • roczne seminarium Biura Informacji Rady Europy dot. stosowania Konwencji Praw Człowieka w polskim porządku prawnym.
  • liczne szkolenia zawodowe w dziedzinie prawa bankowego, cywilnego, gospodarczego i innych
Doświadczenie zawodowe:
  • inspektor do spraw kredytów gospodarczych w Powszechnej Kasie Oszczędności, wówczas Banku Państwowym, w latach 1992-1994,
  • aplikacja sędziowska i asesura w Sądzie Rejonowym w Płocku latach 1994-1996,
  • Sędzia Sądu Rejonowego w Płocku w Wydziałach Pracy i Cywilnym w latach 1998-2004,
  • Sędzia Sądu Okręgowego w Płocku w Wydziale Cywilnym do czerwca 2008 r. doskonała opinia zwierzchników do wglądu w kancelarii.
  • Od czerwca 2008 r. prowadzę własną kancelarię, świadczę usługi dla osób fizycznych i prawnych.

© Justyna Bartz    09-410 Płock, Jana Pawła II 92 m. 2   tel: 606 68 68 64

Uwaga! zmiana adresu Kancelarii Radcy Prawnego Justyna Bartz